Jaloux? eller er din kæreste jaloux? Bliv klogere her

ER DU ELLER DIN KÆRESTE JALOUX?

JALOUX? DET ØDELÆGGER KÆRLIGHEDEN

Næsten alle har i én eller anden grad været jaloux eller har oplevet, at partneren har været det. Jalousiens mørke har det med at lægge sig som en skygge over kærligheden. Det kan være den ene, der er jaloux, eller begge parter kan være det samtidig eller på skift. Jaloux adfærd skaber splid og store frustrationer i parforholdet. Det kan være skræmmende, hvordan det jaloux mønster kan overtage styringen over et menneske og over et parforhold. At være jaloux handler sjældent om det, den anden rent faktisk gør eller er, men mere om parternes evne til at indgå i en tryg relation præget af tillid.

 

PATTEDYRSHJERNEN TRIGGES

Hvis du kender til ofte at blive jaloux i parforholdet, kan det som det første være en god idé at undersøge, om kæresten reelt har en adfærd, der trigger at du bliver jaloux. Vi er nemlig (også) pattedyr, og hvis kæresten har en adfærd, der truer flokken og udfordrer alfahannen eller alfahunnens position, dukker det jaloux mønster op. Måske flirter din kæreste med andre eller forsvinder fysisk eller mentalt i sociale sammenhænge, så han eller hun ikke signaler til omverdenen, at I to hører sammen. Dette kan opleves som en trussel for vores pattedyrshjerne.

 

JALOUX HVORFOR? UTROSKAB I EVOLUTIONSPERSPEKTIV

Evolutionsmæssigt har kvinder og mænd en forskellig agenda i forhold til jalousi og utroskab. Hvor mænds trussel i forhold til utroskaben handler om risikoen for at skulle brødføde andre mænds afkom, handler det for kvinderne om at sikre de rette gener til arvefølgen. Mænd spreder dog også deres sæd for at sikre artens overlevelse. Der er jo stor uenighed om, hvorvidt vi overhovedet er skabt til parløb livet igennem. Dog ønsker og vælger mange at dele livet med den eneste ene. Det er de par, jeg her henvender mig til.

 

MANGLENDE FØLELSE AF TILKNYTNING KAN GØRE JALOUX

Når det ikke er flirtende adfærd, der udløser at vi bliver jaloux, handler det tit om, at den ene par er utryg på samhørigheden og tilknytningen til den anden. Synes den anden også, at vi hører sammen? Elsker han/hun mig i det hele taget? Og kan jeg være sikker på ikke at blive forladt uanset hvad?
Jaloux følelse og adfærd handler ofte om usikkerhed hos den, der bliver jaloux.

 

JALOUX, SE PÅ DIG SELV, PROJICERING AF NEGATIVE KVALITETER

Det kan være, at du har svært ved at mærke din egen manglende investering i parforholdet, men har let ved at se det i din partner. Som oftest projicerer du følelsen over i den anden. Det vil sige, at du lettere kan se de grumme, negative kvaliteter i din partner, end du kan se dem i dig selv. De egenskaber, vi ikke vil være ved hos os selv, har vi tendens til at se tydeligere hos andre. Hvis jeg tænker: “Du elsker mig ikke og er ikke i stand til at elske overhovedet, du evner ikke kærlighed”, kan det dybest set handle om, at jeg ikke elsker mig selv højt nok og ikke har investeret og åbnet mig op sammen med kæresten.

 

DEN JALOUX FØLELSE KAN STAMME FRA FORTIDEN

Evnen til sårbarhed, godt selvværd og tryghed hænger sammen med evnen til at være i et trygt kærlighedsforhold. Den evne er tillært i vores allerførste år. Mange af os har ikke fået en god nok støtte til at lære at knytte os trygt og sikkert til andre mennesker. Vi har alle en forhistorie og barndom, der har formet, hvem vi er. Din første kærlighed var den, du oplevede sammen med dine forældre – eller hvis du ikke havde forældre, så de betydningsfulde voksne, der tog sig af dig. Deres evne til at indgå i en tryg, kærlig relation har farvet din evne til at indgå i en tryg og kærlig relation. Måske du har en historie og erfaring med dig, der har lært dig, at dét at være tæt med et andet menneske er forbundet med usikkerhed, uforudsigelig eller måske endda fare. Derfra kan en jaloux grundfølelse oprindeligt komme. Hvis dine forældre var kærlige, støttende og positivt grænsesættende over for dig, har du formentlig ikke svært ved at elske dig selv og derved også lade andre gøre det. Du vil også selv have lettere ved at få varme følelser for andre. Du har tendens til at gå ind i et forhold med tillid og med åbent sind.

Men hvis tidligere erfaringer har lært dig, at kærlighed kan være forbundet med fare eller utryghed, kan du have svært ved at mærke og stå ved dig selv. Når du ikke kan føle sikkerhed og tryghed, bliver du lettere jaloux på din partner, også selvom kæresten ikke har en truende adfærd.

Din partner gør eller siger noget, der aktiverer dit utrygge tilknytningssystem. Det er ikke sikkert, at det er en intention fra din partners side, men dit overfølsomme system opfatter, at der er fare på færde – og du bliver jaloux. Du fortolker måske alt muligt ind i den andens adfærd eller ord.

Så hvis du føler, at partneren ikke er der for dig, kan det være et symptom på, at du ikke har lært at være i så tæt kontakt og frygter at blive forladt.

 

ET EKSEMPEL PÅ DEN JALOUX NEGATIVE ERFARING:

En kvinde har i sin tidlige barndom haft en fraværende far. Som voksen kan hun komme til at tvivle på, om hun nu også er værd at elske eller i det hele taget har værdi. Hun har måske fundet mening i faderens fravær ved at tro, at hun ikke er vigtig, elskværdig eller ikke er noget særligt. Hun har lavt selvværd og bliver let jaloux, da hun ikke kan mærke og tro, at hendes kæreste i dag som voksen ikke vil forlade hende, ligesom far gjorde.

 

JALOUX? HER NOGLE OVERVEJELSER TIL LØSNINGSMODELLER

Vær nysgerrig på, hvad der kan mindske det uhensigtsmæssige mønster, der truer jeres kærlighed. Den, der bliver jaloux, har det oftest meget svært, men det er også begrænsende for partneren hele tiden at skulle forholde sig til den anden er jaloux. Hvis I kan øve jer i at se den jaloux adfærd som et fælles dårligt mønster, kan I sammen arbejde på at få bugt med den. Øv dig i at italesætte, hvad det er ved din partners adfærd, der trigger dig.  Se på, om der er noget, I fælles kan gøre anderledes for at mindske at du, eller din partner bliver jaloux. F.eks. kan den part, der ikke føler sig jaloux, beskyttende lægge en arm om den anden, når de er ude, for at vise udadtil, at de hører sammen. Tal sammen om, hvad der kan berolige, når det jaloux mønster rejser sig. Du kan nemlig få meget hjælp fra kæresten til at lægge dit alarmsystem ned, hvis han eller hun har en viden om, hvad der er godt at gøre i de forskellige situationer.

I terapi kan man arbejde med jaloux adfærd og utryghed. Her kan man se på, hvor den stammer fra, og hvilken betydning den havde, dengang man var helt lille. Igennem terapien kan man opnå en forståelse for, hvor denne ængstelse og usikkerhed kommer fra. Og man kan kortlægge, hvordan det opleves nu. På den måde kan man med tiden slippe af med gamle, uhensigtsmæssige overbevisninger og mønstre.

Benyt formularen eller ring på 26 80 63 19

Newsletter-930x330px-V04

BLIV RINGET OP

    Navn

    E-mail

    Telefon

    Evt. besked